Dostępne zagadnienia
Zamierzam kupić telefon w sieci Play, ale na firmę, która jest spółką. Jakie dokumenty powinienem mieć przy podpisywaniu umowy?
W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych, czy partnerskich przy podpisywaniu umowy wymagane są następujące dokumenty:

I. Dowód Osobisty lub paszport osoby dokonującej zakupu
II. w przypadku paszportu karta stałego pobytu
III. Dokument potwierdzający przyznanie numeru Regon
IV. Dokument potwierdzający przyznanie numeru Nip
V. Oryginał odpisu lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

Uwaga! W przypadku pełnomocnictwa zalecane jest, aby upoważnienie było na papierze firmowym.